kindercoachtraject

Wat is een kindercoachtraject?

14 september 2019
235
235
0

Soms zit je kind niet lekker in zijn of haar vel. Vaak merk je dat thuis of op school, omdat het kind zich daar thuis voelt en veel is. Misschien is jouw kind veel boos, heel onzeker of kan het niet goed omgaan met emoties. Je kunt het even aanzien, met hem of haar praten en wie weet lost het probleem zich dan op. Maar heb je het idee dat je er niet achter komt wat er is, of dat je hulp niet aankomt, dan kun je naar een kindercoach gaan.

Een kindercoachtraject werkt verhelderend

De stap naar een kindercoach kan heel waardevol zijn. Zo vertelt Annemieke de Jong, kindercoach en eigenaar van Coachen op Gedrag. ‘Bij een kindercoach is juist de ruimte en vrijheid om te bespreken wat er dwars zit. We leven in een snelle wereld waarin van alles moet. Hoe heerlijk is het dan om een plek te hebben waar je even niets moet, je veilig bent en kunt praten over je belemmeringen. Voor zowel ouder als kind werkt dat enorm verhelderend. Het schept vertrouwen om situaties in het vervolg zelf aan te kunnen.’

De kennismaking

Maar hoe ziet een kindercoachtraject eruit? Annemieke: ‘Ik begin ieder traject met een kennismakingsgesprek. Dit vind ik heel belangrijk, want in zo’n eerste gesprek wordt er veel duidelijk. Zo bestaan veruit de meeste trajecten uit drie kindergesprekken en twee oudergesprekken, maar in die eerste sessie zie je vrij snel of er meer dan dat nodig is. Ook is dat eerste gesprek nuttig om te ontdekken hoe het kind zichzelf identificeert.’

Negatieve overtuiging ombuigen

Annemieke legt uit: ‘Als een kind zichzelf aardig vindt, gedraagt het zich ook zo. Zo kan het ook werken met labels. In zekere zin geven labels rust, maar als een kind ADHD heeft, kan het zich ook daarnaar gaan gedragen. Het kind denkt bijvoorbeeld dat het niet rustig kán zijn omdat dat is wat het label hem zegt. Maar het kind heeft wel degelijk controle over zijn gedrag. En bovendien hebben kinderen met ADHD op andere fronten talenten waarmee ze positief gedrag kunnen laten zien. Zo zijn ze doorgaans erg creatief en grappig. Het is belangrijk daarop te concentreren. Net zoals bijvoorbeeld een gepest kind dat zich identificeert met ‘ik ben zielig’, dat zit in de weg. Dan kun je een kind uit de situatie halen, maar door de (negatieve) overtuiging verandert er niets structureels. Met de coaching richt ik me erop die negatieve overtuiging over de eigen identiteit om te buigen, en zo verandert ook het gedrag.’

Het vervolg

‘Na dat eerste kennismakingsgesprek plan ik graag snel een tweede gesprek in. Het is namelijk fijn om na dat eerste zetje snel aan de slag te kunnen gaan. Binnen twee weken plannen we daarom het eerste kindgesprek. De daaropvolgende gesprekken liggen vervolgens weer wat verder uiteen, omdat het kind in de tussentijd het geleerde moet gaan oefenen. Ze moeten het uiteindelijk op eigen kracht leren doen.’ Maar het kind is niet de enige die coaching ontvangt. Ook de ouders spelen in het traject een belangrijke rol, zo vertelt Annemieke. ‘In de praktijk heb ik gemerkt dat als er geen oudergesprekken zijn, het traject vaak veel langer duurt. Het is echt een wisselwerking, dus spreken we tussen de kindgesprekken ook bij voorkeur twee oudergesprekken af.’

Methodes

Een gesprek met een kind vlieg je anders aan dan met volwassenen. Annemieke: ‘Ik gebruik verschillende methodes en spelmaterialen om in gesprek te komen met het kind. Het werkt vaak gemakkelijker om met een vragenkaartspel of een bordspel met vragenkaarten aan de slag te gaan. Het kind wordt daarmee nog steeds aan het denken gezet, maar tegelijkertijd afgeleid door de materialen. Het praten wordt makkelijker. Dat adviseer ik ouders van pubers bijvoorbeeld ook wel eens. Ga een stuk rijden. Je hoeft elkaar dan niet recht aan te kijken, en wordt afgeleid door de omgeving. Door die afleiding kan het veiliger voelen om je emoties bloot te leggen.’

Maatwerk

Tot slot noemt Annemieke dat een traject wel een lijn heeft, maar daarbij ook altijd heel persoonlijk is. ‘Het is eigenlijk altijd maatwerk. Globaal gezien is een kennismaking, drie kindgesprekken en twee oudergesprekken wel waar je rekening mee kunt houden. Als blijkt dat er meer nodig is, dan kan dat. Een kort traject kan voor kinderen houvast bieden en een gericht punt om naartoe te werken. Ze weten bovendien dat ze ook later altijd welkom zijn als het weer even lastiger gaat.’

Meer weten?

Kindercoach Annemieke de Jong is een gecertificeerde kindercoach. Ze traint en coacht ouders en leerkrachten die tegen gedragsproblemen aanlopen. Dat kan van alles zijn: boos, onzeker gedrag, opvoedproblemen, omgaan met leerlingen of werkdruk.

Coachen op Gedrag
Annie van Eesstraat 25 | 3066 JC Rotterdam | 06-28415597 |
info@coachenopgedrag.nl | www.coachenopgedrag.nl
Deel dit artikel