psychologische steun

Wanneer verwerken niet lukt: zoek psychologische steun

31 augustus 2018
422
422
0

Het krijgen van kanker is op verschillende vlakken zeer ingrijpend. Dan kun je wel wat hulp gebruiken. Hulp bij het accepteren waarom dit jou, jouw kind of jouw dierbare overkomt. Hulp om jouw leven weer op de rit te krijgen tijdens of na een ziekteproces. Hulp bij het accepteren als je niet meer beter wordt. Hulp om met de dood of het verlies van een naaste om te gaan.

Als je zelf kanker hebt

Veel mensen komen pas na de afronding van het medische traject toe aan de emotionele verwerking van wat hen is overkomen. De storm is gaan liggen en iedereen om je heen gaat weer over tot de orde van de dag. Ook jij wilt je blik weer naar de toekomst richten, of weer aan het werk gaan. Dat is soms moeilijker dan gedacht. Het leven blijkt niet meer hetzelfde te zijn als het was, het vertrouwen in je lichaam heeft een klap gekregen, je kampt met aanhoudende vermoeidheid of hebt tijd nodig om jezelf los te maken van de herinnering aan de pijnlijke behandelingen. Dikwijls vindt er bezinning plaats op wat werkelijk belangrijk en zinvol is en worden er nieuwe keuzes gemaakt. Het Ingeborg Douwes Centrum kan je in deze fase helpen.

Een partner of dierbare met kanker

Wanneer iemand in je directe omgeving kanker heeft (gehad), kan ook jouw leven ingrijpend veranderen. Je doet er alles aan om te helpen in deze zware tijd. Naast je dagelijkse leven heb je de zorg voor én zorgen over je partner of dierbare. Zorgen voor iemand met kanker is ook zwaar voor jezelf, of je nu partner, ouder, kind, broer, zus of bekende bent. Weet dat jouw gedachten en gevoelens er mogen zijn. Bij het Ingeborg Douwes Centrum ondersteunen ze je graag.

Kanker in het gezin

Ouders van jonge kinderen vragen zich vaak af wat ze wel en niet met de kinderen kunnen of moeten bespreken na de diagnose ‘kanker’. Als ouder wil je graag weten hoe je de kinderen het beste in deze moeilijke periode kunt begeleiden. Je staat als ouder(s) zelf ook voor extra taken, zoals het volgen van het medische behandeltraject en het omgaan met de gevolgen ervan, het organiseren van het huishouden en het omgaan met reacties uit je omgeving. Het kan helpen om in deze periode hulp van een professional te zoeken. Ouders en kinderen kunnen samen en individueel behandeld worden. Ook zijn er laagdrempelige themabijeenkomsten waar ouders aan kunnen meedoen.

Verschillende vormen begeleiding

Het Ingeborg Douwes Centrum begeleidt mensen die, op welke manier dan ook, met kanker geconfronteerd zijn (geweest). Het centrum biedt individuele behandelingen, groepsbehandelingen of een combinatie van beide aan. Begeleiding is beschikbaar ongeacht de ziektefase en de prognose. Het groepsaanbod bestaat uit verschillende groepen. Een paar voorbeelden van groepen: Persoonlijke zingeving na kanker, Afscheid en dan?, Als je partners kanker (heeft) gehad, Mindfulness en Themabijeenkomst Kanker in het gezin.

De draad weer oppakken

‘Toen mijn man na een lang ziekbed overleed, merkte ik dat ik mezelf was kwijtgeraakt. Lange tijd draaide alles om ‘zorgen’ en ‘verzorgen’. Therapie heeft me geholpen om die periode af te sluiten en de draad weer op te pakken.’ – Henriëtte

Meer weten?

Het Ingeborg Douwes Centrum is een expertisecentrum waar gespecialiseerde oncologiepsychologen hulp bieden aan mensen met kanker en hun naasten om met de prognose, het ziekteproces, het herstel of het mogelijk naderende einde om te leren gaan.

Ingeborg Douwes Centrum
IJsbaanpad 9-11 | 1076 CV Amsterdam | 020-4807580 |
ingeborgdouwescentrum@olvg.nl | www.ingeborgdouwescentrum.nl
Deel dit artikel