scheiding

‘Tijdens een scheiding er samen uitkomen’

24 juni 2019
411
411
2

Een goede scheiding is van groot belang voor aanstaande ex-echtelieden; zeker als er (kleine) kinderen in het spel zijn. Vaak besteedt men veel tijd en geld aan de trouwdag en alles wat daarbij komt kijken. Het moet de dag van het leven worden. Er worden videofilms gemaakt en die worden op YouTube geplaatst, zodat de hele wereld kan genieten van de twee stralende, net getrouwde mensen.

Saskia Kerbusch – advocaat & mediator

Echtscheiding

Als helaas op enig moment blijkt dat het huwelijk niet meer werkt en de echtelieden hebben besloten te gaan scheiden, dan moet dat vaak zo snel en goedkoop mogelijk gebeuren. Terwijl het juist van groot belang is om een echtscheiding met alle (financiële) gevolgen goed te regelen. Zeker als er (jonge) kinderen bij betrokken zijn, zullen voor hen de gevolgen goed moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Daarnaast is het van belang dat de echtelieden als partners afscheid van elkaar nemen en de transformatie maken naar alleen ouders van de kinderen. De ex-echtelieden blijven een leven lang ouders van hun kinderen, en wat zou niet mooier zijn voor deze kinderen, dan dat zij belangrijke momenten in hun leven (zoals hun eindexamen of huwelijk) kunnen meemaken in de aanwezigheid van hun beide ouders? Dit is een proces en dat proces heeft tijd nodig.

Afscheid nemen

Een echtscheiding is feitelijk – net als bij het overlijden van een dierbare – een proces van rouwverwerking. Het betekent afscheid nemen van elkaar en dat gaat met ups en downs. Voor sommigen geldt dat ze de toekomst als een zwart gat zien. Juist door met elkaar over de gevolgen van de echtscheiding te spreken, kunnen de aanstaande echtelieden elkaar helpen om weer beetje bij beetje grip op de toekomst te krijgen. Door met elkaar in gevecht te blijven over de gevolgen van de echtscheiding, blijven partijen elkaar ‘vasthouden’ en wordt het proces van rouwen en afscheid nemen uitgesteld. Dit resulteert dan vaak in een vechtscheiding. Het met elkaar goed in overleg regelen van de gevolgen van de echtscheiding geeft partijen dus ook de mogelijkheid om afscheid te nemen van elkaar, maar ook van bijvoorbeeld hun schoonfamilie of het huis waarin zij woonden.

Potentiële problemen

In de echtscheidingsmediation is het daarnaast van groot belang dat de financiële gevolgen goed geregeld zijn. Een scheidingsconvenant dat aan alle kanten rammelt, geeft potentiële problemen voor de toekomst. Op het moment dat er iets misgaat, levert dat over het algemeen meteen een flinke ruzie op. Een van partijen wendt zich tot een advocaat en de juridische procedures zijn geboren, met alle gevolgen en kosten van dien. Dit soort situaties ziet men terugkomen in gevallen waarin partijen met elkaar, en ieder voor zich, niet goed door het proces van rouwverwerking en afscheid nemen zijn gegaan.

De echtscheidingsbemiddelaar

Mijn advies aan echtelieden die gaan scheiden is, om zich te wenden tot een MfN-geregistreerde, in het familierecht gespecialiseerde mediator, bij voorkeur zelfs een mediator die tevens advocaat is. Het voordeel van een mediator die tevens advocaat is, is dat diegene ook het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank kan indienen. Het inschakelen van een echtscheidingsbemiddelaar die tevens advocaat is, leidt ertoe dat er in beginsel geen andere deskundigen betrokken hoeven te worden bij de echtscheiding. Door een echtscheiding en alle gevolgen die daarbij komen kijken, goed te regelen bij een echtscheidingsmediator die aangesloten is bij de MfN, worden partijen goed begeleid en geïnformeerd over de gevolgen van de scheiding. Partijen maken met elkaar afspraken die door beide partijen gedragen worden en daarmee ook uitvoerbaar zijn voor hen.

Echtscheidingsbeschikking

In het geval van een echtscheiding waarbij de rechter de beslissingen heeft uitgesproken, heeft men een echtscheidingsbeschikking waarmee over het algemeen één van partijen het niet eens is met een of meerdere genomen beslissingen. Met als gevolg: een nieuwe procedure in hoger beroep, met weer extra tijd, stress en kosten.

Afspraken maken

Soms is het helaas niet mogelijk om een echtscheiding in mediation met elkaar te regelen. Een alternatief is dan om dit te doen middels het zogenoemde ‘viergesprek’. De afspraken worden dan gemaakt waarbij iedere partij wordt bijgestaan door een eigen advocaat (soms ook mediator) die gespecialiseerd is op het gebied van het familierecht. Op die wijze kunnen over het algemeen toch in onderling overleg afspraken worden gemaakt zonder dat daarover geprocedeerd hoeft te worden. En als dat ook niet lukt, dan rest er niets anders dan een procedure te voeren met ieder een eigen advocaat die gespecialiseerd is in het echtscheidingsrecht. Vandaar mijn motto ‘Er samen uit komen als het kan en procederen als het moet’.

Aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland

Saskia Kerbusch is aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN). MfN is dé autoriteit op het gebied van mediaton in Nederland. Het MfN-register dient als kwaliteitswaarborg binnen de mediationbranche en is daarmee de bindende factor tussen mediators met een diversiteit aan expertises en achtergronden.

Meer weten?

Bij Saskia Kerbusch Advocaat & Mediator kun je terecht voor erfrecht, familierecht en mediation. Vakkennis, kwaliteit en persoonlijke benadering vormen de rode draad in haar praktijk.

Saskia Kerbusch Advocaat & Mediator
Singel 488A | 1017 AW Amsterdam | 06-24714744 |
mail@saskiakerbusch.nl | www.saskiakerbusch.nl
Deel dit artikel