Scheiden doet altijd lijden…

27 juli 2018
1115
1116
3

Wanneer je besluit om te gaan scheiden, komt er veel op je af. In deze emotionele tijd moet je ook veel zaken regelen. Ook zaken waar je niet zo snel aan denkt. Het is vanzelfsprekend dat je alles zo goed mogelijk wilt regelen voor jouw kinderen, jezelf en je (ex-)partner.

Scheiden

De keuze door één of beide partners om uit elkaar te gaan, wordt meestal gemaakt na een moeilijke periode. Deze periode is vaak zeer chaotisch en emotioneel, ook al wordt er gescheiden in goed overleg. Het gezegde ‘scheiden doet lijden’ gaat zeker op, want scheiden doet pijn.

Emoties

In deze periode wisselen de emoties verdriet, boosheid, teleurstelling, frustratie, zich bedrogen voelen, onbegrip en zelfverwijt elkaar voortdurend af. Communicatie is nauwelijks nog aanwezig en vaak niet mogelijk. Zelfs over de meest eenvoudige dingen ontstaat ruzie.

Praktische zaken

Juist in deze periode moeten er belangrijke vragen en praktische zaken worden geregeld en beslist, zoals:

  • Hoe wordt het geregeld met de kinderen?
  • Verdeling van het vermogen
  • Boedelverdeling
  • Moet het huis worden getaxeerd en/of verkocht?
  • Andere woonruimte voor één of beide partners
  • Verzekeringen moeten veranderd worden
  • Hoe gaat het financieel in de toekomst?

Mediator

Een scheiding met hulp van een mediator is daarom vaak prettiger en informeler dan een scheiding met een advocaat. Er is veel meer ruimte voor de aspecten die een soepel overleg in de weg kunnen staan. Vaak zien partijen zelf de oplossing niet, omdat zij midden in het conflict zitten. Hulp van een mediator kan daar verandering in brengen. De mediator staat niet boven partijen. Hij doet geen uitspraak van bovenaf en neemt geen standpunten in, maar brengt de communicatie weer op gang en helpt partijen om hun eigen oplossing te vinden.

Onafhankelijke derde

Bij conflicten kunnen de emoties soms erg hoog oplopen. Als je boos bent, is het moeilijk om naar elkaar te luisteren en om met de ander te praten. Soms lijkt het probleem oplosbaar. Een onafhankelijk derde, de mediator, kan uitkomst bieden en een juridische strijd voorkomen. Dat levert winst op voor alle partijen.

‘De dialoog centraal’

Ben van Wijk en Paula de Vries, beiden MfN registermediator-Familiemediator bij De Brug Mediation: ‘Bij ons staat de dialoog centraal, omdat dit de basis is bij het oplossen van een gemeenschappelijk probleem of conflict. Wij staan je adequaat bij. Je krijgt altijd een gratis en vrijblijvend informatief gesprek van ongeveer 30 minuten.’

Meer weten?

De Brug Mediation bemiddelt bij echtscheidingen en zoekt samen met jou naar de juiste oplossing.

De Brug Mediation - Familiemediation
Koperwiekplein 52 | 1602 NK Enkhuizen | 06-13373284 |
info@debrug-mediation.nl | www.debrug-mediation.nl

Breed 34-36 | 1621 KC Hoorn

Deel dit artikel