kanker

‘Paardencoaching na kanker’

14 augustus 2018
1154
1153
14

De ernstige ziekte kanker kan je leven op allerlei gebieden beïnvloeden. Je hebt niet alleen te maken met lichamelijke klachten, maar ook met de psychische aspecten van de ziekte. Je moet leren omgaan met deze veranderingen. Coach Anneke Hamstra en therapeut Petra Koopmans hebben samen het programma 'Herleven na kanker' samengesteld om ex-kankerpatiënten te begeleiden.

Waar kunnen kankerpatiënten na alle behandelingen zoal mee te maken krijgen?
Anneke: ‘Het kan dan gaan om de vraag of iemand nog kan werken en of dat nog steeds hetzelfde werk kan zijn. Ook voelt het lichaam anders aan na de behandelingen, en daar moet je ook mee leren leven. Verder hebben ex-kankerpatiënten vaak te maken met vermoeidheid. Als ze hun normale leven weer willen oppakken, blijkt nogal eens dat ze niet meer de energie hebben om alles te doen wat ze zouden willen doen, en het maken van keuzes kan dan lastig zijn.’

Hoe ziet het programma ‘Herleven na kanker’ eruit?
Anneke: ‘Het is een programma van 3 maanden dat bestaat uit een intake, 4 groepsbijeenkomsten en 3 individuele bijeenkomsten. Centraal staat dat de deelnemers bepaalde vaardigheden leren en tips krijgen die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken. De groep bestaat uit 4 tot 8 deelnemers, allemaal ex-kankerpatiënten, die steun kunnen zoeken bij elkaar, van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen. Er is een globale programma-inhoud, maar we zijn flexibel, want het gaat er uiteindelijk om dat de deelnemers ermee geholpen zijn. Wat wél een belangrijk onderdeel is, is de inzet van paarden.’

Petra: ‘Paarden reageren op lichaamstaal en op emoties van mensen, en niet zozeer op woorden. Bij ‘begeleiding’ denk je doorgaans niet direct aan paarden. Wat kunnen die dan betekenen? Ze geven op hun eigen manier feedback op datgene wat de cliënt laat zien. Dat zorgt bij de cliënt voor nuttige inzichten. Ook triggert de aanwezigheid van het paard een bepaald gevoel bij de deelnemer, en daar spelen we dan op in bij de begeleiding. Bovendien is de setting van buiten of in de paardenbak anders dan die van een ziekenhuis of praktijkruimte. Daardoor verandert het perspectief op het probleem.’

Als iemand geïnteresseerd is, wat kan die dan doen?
Petra: ‘Alleerst kan die natuurlijk kijken op de website www.herlevennakanker.nl. Daar staat uitgelegd wat het programma behelst. En we organiseren een aantal keren per jaar een ‘Ontmoeting’. Dat is een workshop waarbij de deelnemer een indruk krijgt van het programma en kan ervaren wat een paard voor haar kan doen.’

Herleven na kanker

Startdata ‘Herleven na kanker’:

  • donderdag 25 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
    zaterdag 10 november van 14.00 tot 17.00 uur

Data ‘Ontmoeting’

  • zaterdag 1 september van 14.00 tot 16.30 uur
  • donderdag 20 september van 14.00 tot 16.30 uur
  • zaterdag 6 oktober van 14.00 tot 16.30 uur
  • donderdag 18 oktober van 14.00 tot 16.30 uur
Meer weten?

Het programma 'Herleven na kanker' vindt plaats op twee kleinschalige locaties in de omgeving van Drachten. Beide locaties zijn groen, rustgevend en met een natuurlijk karakter.

Zelfbewust met Paarden
Drachtster Heawei 48 | 9213 VG De Wilgen | 0512-542552 |
info@zelfbewustmetpaarden.nl | www.zelfbewustmetpaarden.nl

Petra Koopmans | 06-20226155 | info@petrakoopmans.com | http://www.petrakoopmans.com

Deel dit artikel