probleemklas

Hoe ga ik om met die probleemklas?

30 oktober 2019
265
265
1

'Ik weet me geen raad meer. Het is zó'n lastige klas! Ik heb vaak al het water in mijn handen staan voordat ik de klas binnenstap.' De docent kijkt er benauwd bij. Hij geeft les op een vmbo-school, de klas waarnaar hij verwijst is een brugklas. 'Ik ben echt niet de enige die last met ze heeft', vervolgt hij. 'Er zitten echt een paar notoire lastpakken in deze groep. Er is gewoon geen land mee te bezeilen, voor niemand niet.'

De moed opgeven

De docent in kwestie voert al tijden strijd met deze moeilijke klas, en het lukt maar niet tot de leerlingen door te dringen. Waar hij in het begin nog een poging deed om de rest van de groep mee te krijgen, geeft hij nu voor de les de moed al op. Op dagen dat hij de klas voor zijn neus krijgt, begint hij als een berg op te zien tegen het werk dat hij eigenlijk erg leuk vindt. Sceptisch vraagt hij dan ook: ‘Denk je echt dat NLP hierin verandering kan aanbrengen?’

Zélf veranderen

Nee, is mijn antwoord daarop. Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat ik als Class Whisperer en met behulp van NLP de man kan ondersteunen zélf veranderingen te bewerkstelligen. Daarbij geldt wel een belangrijke eerste stap: hulp vragen. Want als je niet open staat voor hulp, kun je ook geen stappen maken tot verbetering. Alle adviezen die collega’s en coaches je geven, kunnen een stap vooruit zijn zolang je er ontvankelijk voor bent. En wanneer jij echt openstaat voor verbetering, ervaar je wat een Class Whisperer en NLP voor je kan betekenen.

Fluisteren met de leerkracht

Als Class Whisperer fluister ik niet met de klas, maar juist met de leerkracht. Zo kan ik hen op school helpen hun kalme assertiviteit te (her)vinden, zodat ze ruimte en tijd ervaren om een nieuwe aanpak van hun klas te kunnen ontwikkelen. Daarbij maak ik gebruik van een camera, want van videobeelden kun je ontzettend veel leren. Bovendien kun je de progressie vastleggen op een manier die niet in woorden te vatten is. Het effect van NLP-coaching in combinatie met de video-opnames in de klas werd snel duidelijk.

Een heel andere werkelijkheid

Soms zijn het kleine dingen. Lichaamshouding, kleur in het gezicht, spierspanningsveranderingen of verandering van stem, allemaal zaken die kunnen triggeren en een reactie uit de klas opleveren. Door de videobeelden is het mogelijk deze triggers inzichtelijk te maken. Aan de hand hiervan toon ik alles wat er aan actie-reactie te zien is, in hoeverre de leerkracht onbedoeld krijgt wat hij oproept. Kijkend naar de beelden krijgt hij opeens een heel andere werkelijkheid te zien dan hoe hij het zelf ervoer.

Vier je succes

Graag geef ik mee dat communicatie slechts op gang kan komen wanneer je bereid bent de overlap te creëren van jouw model van de wereld met die van de ander. Pas dan kun je volgende stappen zetten zoals: aansluiten, leiden, volgen. Een traject als Class Whisperer kent successen en terugval. Daarbij benadruk ik altijd het belang van het vieren van succes. Het bekrachtigen van de eigen werkende strategie en de uitzinnige vreugde over datgene dat je gelukt is. Vervolgens is het zaak te accepteren dat er terugvallen zullen zijn. Dat je fouten maakt, en vooral: dat je dan weer opstaat.

Meer weten?

The Class Whisperer en Cherub zijn opgericht door Angelique de Graaff: internationaal gecertificeerd NLP-trainer en coach in groepsdynamica, leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

Cherub
Kenaustraat 88 | 2011 MX Haarlem | 06-16406767 |
infomail.cherub@gmail.com | www.cherub.nl
Deel dit artikel